C. Alfons Moré, 2 Girona
609 277 951
info@marceltorrenta.cat

Coordinació de Seguretat i Salut

Coordinació de Seguretat i Salut

Els Nostres Serveis Inclouen:

  • Elaboració de Plans de Seguretat i Salut: Desenvolupem plans personalitzats que identifiquen i gestionen els riscos específics de cada projecte, assegurant un enfocament preventiu i proactiu.
  • Avaluacions de Riscos: Realitzem avaluacions exhaustives per detectar possibles perills i establir mesures correctives abans de començar l’obra.
  • Formació i Sensibilització: Oferim programes de formació contínua per al personal, assegurant que tots els treballadors coneguin i segueixin les pràctiques segures.
  • Supervisió i Auditoria: Monitoritzem constantment el compliment de les mesures de seguretat establertes, realitzant auditories regulars per garantir que es mantinguin els estàndards més alts.
  • Coordinació amb Subcontractistes: Treballem estretament amb tots els subcontractistes per assegurar que compleixin amb les normatives de seguretat i salut, coordinant esforços per mantenir un entorn de treball segur.

Beneficis de la Nostra Coordinació:

  • Reducció d’Accidents: La nostra experiència i atenció ajuden a minimitzar els accidents laborals. Protegint així la salut dels treballadors i reduint els costos associats a incidents.
  • Compliment Normatiu: Ens assegurem que tots els aspectes del projecte compleixin amb la legislació vigent, evitant sancions i problemes legals.
  • Millora del Rendiment: Un entorn de treball segur millora la moral i l’eficiència del personal, contribuint a la productivitat general de l’obra.
  • Confiança i Tranquil·litat: Amb nosaltres, pots estar segur que la seguretat i la salut del teu projecte estan en mans expertes, permetent-te centrar-te en altres aspectes del teu projecte.