C. Alfons Moré, 2 Girona
609 277 951
info@marceltorrenta.cat

Cèdula d’habitabilitat

La Cèdula d’habitabilitat acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat sota la llei 18/2007, i per tant és apta per fer-lo servir com a residència humana, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

Som experts titulats i acreditats per fer cèdules d’habitabilitat, tant si es tracta d’habitatges que ja han tingut cèdula anteriorment, i cal renovar-la, o si no n’han tingut mai abans.

 

 

✓  Tècnic capacitat: Expert amb més de 10 anys d’experiència en cèdules d’habitabilitat tant en habitatges de nova construcció com d’habitatges usats.

✓ Tècnic capacitat: Expert col·legiat 1421 al Col·legi d’Arquitectes tècnics de Girona. Més de 10 anys d’experiència en cèdules d’habitabilitat tant en habitatges de nova construcció com d’habitatges usats.

✓ Gestió total i proximitat: Gestió de tots els tràmits amb la Generalitat de Catalunya, amb l’acompanyament en tot el procediment resolent els seus dubtes.

✓ Preu definitiu: Sense sorpreses ni increments. Preu tancat. 

  • Immoble en edifici plurifamiliar (pisos): 85€+IVA
  • Immoble unifamiliar (cases): 100€+IVA

✓ Rapidesa i solvència: Realitzi l’encàrrec i en poques hores visitarem el seu habitatge i realitzarem tots els tràmits davant la Generalitat de Catalunya per a que pugui disposar de la seva cèdula d’habitabilitat el més aviat possible.

Recordeu que si també necessiteu el certificat energètic o la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), també ho podem tramitar en la mateixa visita. Som un despatx pluridisciplinar que ens encarreguem de totes les gestions en el sector de la construcció i immobiliari.