C. Alfons Moré, 2 Girona
+34 609277951
info@marceltorrenta.cat

Coordinació del Pla de Seguretat i Salut

Arquitecte tècnic. Arquitecto tecnico

Especialista en coordinacions del Pla de Seguretat i Salut. Es realitza un seguiment total de les obres del client per coordinar el Pla de Seguretat i Salut, donant compliment amb les disposicions establertes al RD-1627/1997 de Seguretat i Salut a la Construcció.

» Res és tan important, ni tan urgent, que no es pugui fer amb seguretat «

Es realitza la coordinació de les activitats de l’obra i es garanteix que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i treballadors autònoms apliquen de manera coherent, responsable i eficient els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i per coordinar les accions de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.